Zakup, sprzedaż maszyn

Wszystkie urządzenia wprowadzane na obszar jednolitego rynku europejskiego muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich dyrektywach. Brak spełnienia tych wymagań może skutkować nawet zatrzymaniem maszyn przez służby celne.

Oferujemy doradztwo podczas zakupu lub sprzedaży maszyn.

Weryfikacja prawidłowości nadania oznakowania CE maszyn przez wytwórcę.

Procedury odbioru maszyn specjalnych od wykonawców i integratorów.

Wewnątrzzakładowe procedury przekazania maszyn do eksploatacji.

Określenie wymagań dla maszyn eksportowanych poza obszar Unii Europejskiej (np. USA).

Określenie wymagań dla maszyn importowanych spoza obszaru Unii Europejskiej.