Zakup, sprzedaż

Weryfikacja prawidłowości nadania oznakowania CE przez wytwórcę.

Procedury odbioru maszyn specjalnych od wykonawców i integratorów.

Wewnątrzzakładowe procedury przekazania maszyn do eksploatacji.

Określenie wymagań dla maszyn eksportowanych poza obszar Unii Europejskiej (np. USA).

Określenie wymagań dla maszyn importowanych spoza obszaru Unii Europejskiej.

Powyższa lista nie zawiera problemu, jaki masz z maszyną? Skontaktuj się z nami!Kliknij w ten link lub w zakładkę Kontakt u dołu ekranu.
Konsultacje telefoniczne do 30min. są bezpłatne!