Wymagania Zasadnicze (CE)

Zasadnicze wymagani bezpieczeństwa (oznakowanie CE)

CE-150Od 01.05.2004 producenci maszyn, również wykonywanych na tzw. własny użytek, mają obowiązek zapewnienia zgodności z tzw. wymaganiami zasadniczymi, czyli z dyrektywami Unii Europejskiej. Zewnętrznym symbolem zgodności jest oznaczenie CE. Wymóg ten dotyczy nie tylko maszyn i urządzeń nowych, ale również poddanych tzw. głębokiej modernizacji. Wymagana jest wówczas ponowna ocena i doprowadzenie do zgodności. Oferujemy nasze wsparcie zarówno w przypadku budowy nowych maszyn lub urządzeń, jak i oceny i dostosowania maszyn zmodernizowanych. Nasze działania dzielimy na dwa niezależne etapy:

  • Ocena obiektu.

Podsumowaniem oceny jest raport zawierający: dokumentację fotograficzną stanu zastanego, spis dostępnej dokumentacji, listę dyrektyw, które mają zastosowanie do ocenianego obiektu, ocenę ryzyka, propozycję działań obniżających ryzyko w przypadku jego nieakceptowalnego poziomu, lista norm zharmonizowanych i innych dokumentów, jakich należy użyć w celu wykazania zgodności, wzór deklaracji zgodności. Na podstawie raportu klient jest w stanie podjąć świadomą decyzję dotyczących następnych działań. Może zdecydować się na samodzielne dostosowanie lub zlecić te prace firmie zewnętrznej;

  • Dostosowanie obiektu do wymagań zasadniczych.

Posługując się raportem wypracowanym w etapie pierwszym zamykane są wszystkie wyszczególnione w nim niezgodności. Po procesie dostosowania maszyna spełnia wymagania określone w dyrektywach i jest gotowa do wystawienia deklaracji zgodności i oznaczenia znakiem CE.


Zainteresowany? Zapytaj o produkt!