Wizualny system inspekcji wózków widłowych

Kontrola stanu wózków widłowych to nie tylko obowiązek wynikający z rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, ale również element autonomicznego utrzymania (AM) zapewniający wczesne wykrywanie usterek. Tradycyjnie używana książka przeglądów wózka ma wiele zalet. Chciałbym przedstawić pewną alternatywę dla tego sposobu zapisów wyróżniającą się przede wszystkim trwałością i dobrymi „własnościami” wizualizacyjnymi.

Etykieta inspekcji wózków widłowych

Proponowane przez nas rozwiązanie to etykieta inspekcji wózków widłowych. Składa się ona z dwóch elementów korpusu i wkładki.

Korpus, wykonany z tworzywa sztucznego, jest mocowany na stałe do ramy wózka w widocznym miejscu. Należy na nim wpisać permanentnych markerem nr identyfikacyjny wózka. W ten sposób nawet jeśli oznaczenie spadnie, będzie wiadomo z jakiego wózka pochodziło. Ponadto na korpusie jest widoczny znak zakazu używania wózka oraz słowne ostrzeżenie o zakazie użytkowania sprzętu bez przeprowadzenia dziennej inspekcji lub zakończenia naprawy wózka.

Prawdziwą nowością jest wkładka. Wykonana z odpornego tworzywa daje pewność trwałości nawet w najcięższych warunkach. Na wkładce, w przeznaczonym do tego polu, należy obowiązkowo wpisać nr identyfikacyjny wózka. Umożliwia to wykrycie pomyłki w przypadku umieszczenia wkładki na niewłaściwym wózku. Ponieważ nr identyfikacyjny wózka jest widoczny zarówno na korpusie, jaki na wkładce weryfikację jest bardzo łatwa i nie wymaga dodatkowych czynności.

Etykieta przeglądu wózka widłowego
Etykieta przeglądu wózka widłowego

Pierwsza strona wkładki to w nowatorski sposób przedstawiona lista codziennych czynności wykonywanych podczas inspekcji. Lista czynności inspekcyjnych jest zgodna z zaleceniami rozporządzenia w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym zawartymi w §5 ust. 1.

Forkliftag - korpus i wkładka (widoczny awers i rewers)
Forkliftag – korpus i wkładka (widoczny awers i rewers)

Druga strona to potwierdzenie wykonania inspekcji przez operator wózka. Forma pisemna jest wymagana przez w/w Rozporządzenie (§5 ust.2). Na wkładce można zanotować wykonanie do 42 dziennych inspekcji. Przy pięciodniowym tygodniu pracy wystarcza to na ponad dwa miesiące.

Dostępny jest również wkład w formie książeczki zawierający 6 stron z rubrykami do rejestrowania dziennych inspekcji. Łącznie można więc zapisać tam wyniki 252 inspekcji. Komplet zawiera również formularz raportu usterek, który operator może wypełnić w przypadku negatywnego wyniku inspekcji. Książeczka nie wymaga specjalnego pisaka. Można ją wypełniać zwykłym długopisem.

Wkładka w formie zeszytu. Widoczne elementy kompletu.
Wkładka w formie zeszytu. Widoczne elementy kompletu.

System działa w pętli

  • Przymocuj trwale korpus plakietki do kabiny wózka widłowego. Możesz użyć opaski samozaciskowej, kleju lub zapewniającej odpowiednią trwałość mocowania dwustronnej taśmy klejącej. Miejsce zamocowania korpusu nie może przeszkadzać operatorowi oraz umożliwiać swobodne operowanie wózkiem. Jednocześnie korpus musi być wyraźnie widoczny.
  • Operator przeprowadza codzienną inspekcję stanu wózka używając punktów widocznych na pierwszej stronie wkładki. Lista kontrolna jest uniwersalna. Zawiera punkty dotyczące kontroli zarówno wózków napędzanych silnikiem diesla, gazowych, jak i elektrycznych.
  • Pozytywny wynik inspekcji Operator zapisuje na drugiej stronie wkładki umieszczając w odpowiedniej rubryce datę kontroli oraz swój podpis. Wkładkę umieszcza w korpusie wózka tak, aby widoczna była strona z potwierdzeniem wykonania inspekcji. W ten sposób weryfikacja wykonania codziennych inspekcji jest maksymalnie uproszczone i możliwe praktyczne dla każdego.
  • Jeśli wynik inspekcji jest negatywny należy zaznaczyć to w kolumnie „Wynik”, wyjąc wkładkę z korpusu i zgłosić problem odpowiednim służbom. Na wózku jest wówczas widoczny czytelny komunikat w postaci znaku zakazu użytkowania oraz komunikatu słownego umieszczonego na korpusie. Dodatkowo, jeśli wózek jest niesprawny zaleca się zastosowanie procedury Lockout Tagout.

Warto sięgnąć

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. (Dz. U. 2002, nr 70, poz. 650) z późniejszymi zmianami.