Wizualizacja przeglądów

Pomyśl o każdej sztuce wyposażenia technicznego w Twoje fabryce:

  • Jak rozpoznajesz czy sprzęt jest zdatny do użytku?
  • Kiedy ostatni raz dokonano jego przeglądu?
  • Jak rozpoznajesz konkretny sprzęt pośród setek podobnych w fabryce?

Bez aktualnej informacji ludzie są skłoni do podejmowania decyzji na podstawie przypuszczeń. Kierowanie się przypuszczeniami może z kolei prowadzić do decyzji szkodliwych zarówno dla podejmujących je ludzi, jak i dla Twojego biznesu. Dlatego identyfikacja oraz status przeglądów i inspekcji wyposażenia są krytyczne.

Czym są etykiety wizualizacyjne?

Etykiety wizualizacyjne pomagają:

  • Komunikować ostatni status inspekcji lub kontroli wyposażenia w czytelny sposób w miejscu użytkowania
  • Rejestrować oraz kontrolować aktualny status przeglądu technicznego, inspekcji lub kontroli wyposażenia
  • Jednoznacznie identyfikować wyposażenie
  • Utrzymać zgodność z wymaganiami prawnymi i BHP
  • Zredukować wypadki i incydenty BHP przy pracy

Korpus i wkładka

Etykiety wizualizacyjne zwykle składają się z dwóch elementów: korpusu i wkładki, które pracują razem w zamkniętej pętli. 

Przykłady zastosowań etykiet