Wizualizacja ciśnienia na manometrach a wymagania prawne

Folia ring na manometrze

Czy na manometrach urządzeń ciśnieniowych obligatoryjna jest wizualizacja obszaru niebezpiecznego? Czy jest to wymóg prawa? Nasze ustalenia w tej kwestii znajdziecie niniejszym wpisie.

Nie ma obowiązku, aby na manometrach urządzeń ciśnieniowych zaznaczano obszar niebezpieczny, np. w postaci czerwonego pola.

Oznaczenie tego zakresu ułatwia jednak odczyt parametrów, co może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo. Aplikacji barwy czerwonej na manometrze dokonuje producent urządzeń lub sam użytkownik dla swojej wygody.

Wizualizacja ciśnienia na manometrze
Wizualizacja ciśnienia na manometrze

W ramach codziennej obsługi maszyn i urządzeń jedną z podstawowych czynności jest sprawdzenie, czy ciśnienia zasilania i pracy mieszczą się w wymaganym zakresie. W przypadku ciśnienia zasilania i ciśnienia roboczego z reguły podawany jest zakres, który gwarantuje poprawną pracę urządzenia i utrzymanie zgodnych z zaleceniami parametrów procesu. Warto, aby informacje o wyżej wymienionych zakresach ciśnień znalazły się w dokumentacji, najlepiej na schematach pneumatycznych lub hydraulicznych w bezpośrednim sąsiedztwie regulatorów, na których mają być ustawione oraz przy punkcie zasilania.

Zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.), maszyna powinna być wyposażona we wskaźniki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. Operator powinien mieć możliwość odczytywania ich wskazań ze stanowiska sterowania. Rozporządzenie nie wskazuje konkretnych rodzajów wskaźników, pozostawiając dowolność w tym zakresie.

Źródło: Prawo.pl