Ulga na robotyzację

W ramach Polskiego Ładu od 2022r. będzie można odliczyć część kosztów wydatkowanych na usprawnienie produkcji przez zastosowanie robotów przemysłowych. Ulga na robotyzację dotyczy środków trwałych i usług niematerialnych, umożliwiających poprawne uruchomienie i przekazanie robotów do eksploatacji.

Dla kogo ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które planują usprawnienie produkcji poprzez zastosowanie robotów przemysłowych. Jej celem jest zwiększanie produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym.

Z ulgi na robotyzację będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ile można odliczyć?

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku.

Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022.

Jakie koszty można odliczyć?

Koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację, z których można odliczyć 50% to:

 • koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych
  • wyposażenia peryferyjnego do robotów przemysłowych, funkcjonalnie z nimi związanych
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi: czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe)
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (czujników i kamer)
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.

Jak skorzystać z ulgi na robotyzację?

Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację. Żeby skorzystać z ulgi należy złożyć wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały zwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania.

Ulgę można rozliczyć w kolejnych 6 latach podatkowych, w którym przedsiębiorca skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi, jeżeli w danym roku podatkowym:

 • przedsiębiorca poniósł stratę albo
 • dochód jest niższy od kwoty przysługującego odliczenia.

Jak pomagamy

W pierwszym rzędzie zajmujemy się oceną zgodności stanowisk zrobotyzowanych. Dotyczy to zarówno stanowisk z klasycznymi robotami przemysłowymi jak i z robotami współpracującymi (cobotami/kobotami).

Stanowisko z robotem klasyfikuje się w większości przypadków jako maszyna lub zespół maszyn w sensie definicji zawartej w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE. Jako takie podlegają ocenie zgodności i nadaniu oznaczenia CE. Stanowi warunek konieczny dopuszczenia tego typu stanowisk do użytkowania w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Oceną maszyn zajmujemy się od 2015r. Od początku zajmujemy się oceną stanowisk zrobotyzowanych. W ostatnich latach specjalizujemy się w ocenie stanowisk z robotami współpracującymi. W tym obszarze zapewniamy profesjonalne wsparcie i opracowanie niezbędnej dokumentacji.

Oprócz oceny zgodności, na którą składa się między innymi ocena ryzyka, analiza układu bezpieczeństwa i weryfikacja zgodności z normami zharmonizowanymi, opracowujemy również instrukcje obsługi dla stanowisk zrobotyzowanych. Przygotowujemy również formularz deklaracji zgodności lub deklaracji włączenia.

Służymy również pomocą jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w kwestiach prawnych lub finansowo-księgowych związanych z korzystaniem z ulgi na robotyzację. Współpracujemy z renomowaną kancelarią prawniczą, która chętnie udzieli dodatkowych wyjaśnień w kwestii ulgi. Może również kompleksowo zająć się tym tematem w Państwa przedsiębiorstwie.

Źródła: www.biznes.gov.pl