Ulga na prototyp

W ramach Polskiego Ładu od 2022r. będzie można odliczyć część kosztów wydatkowanych na uruchomienia produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Ulga na prototyp dotyczy kosztów poniesionych na zakup lub budowę maszyn niezbędnych do produkcji nowego produktu, jaki i badań, ekspertyz, oceny CE nowych produktów w celu ich wprowadzenia na rynek.

Dla kogo ulga na prototyp

Z ulgi mogą skorzystać firmy, które opracowują nowe produkty, które dotąd nie były oferowane na rynku.

Należy podkreślić, że nie ustawodawcy nie chodziło o premiowanie tylko najbardziej zaawansowanych innowacji, np. produkcji autonomicznych samochodów. Wystarczy, że produkt będzie nowością w skali firmy i że dzięki niemu przedsiębiorca rozwinie swoją ofertę i zdobędzie nowe rynki zbytu.

Z ulgi na prototyp mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ile można odliczyć?

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może jednak w danym roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu.

Jakie koszty można odliczyć?

Kwalifikowane koszty produkcji próbnej nowego produktu to:

 • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu. Środki te powinny należeć do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (między innymi wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia)
 • wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Kwalifikowane koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu to:

 • koszty badań, ekspertyz
 • wydatki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania: certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa
 • koszty uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań – związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania
 • koszty badań cyklu życia produktu
 • wydatki na system weryfikacji technologii środowiskowych.

Jak skorzystać z ulgi na prototyp?

Przedsiębiorca może odliczyć ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty produkcji próbnej nowego produktu lub koszty wprowadzenia go na rynek.

Może odliczyć ulgę odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia, jeżeli:

 • poniósł w tym roku stratę albo
 • wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

Jak pomagamy

Zajmujemy się oceną bezpieczeństwa maszyn. Specjalizujemy się w ocenie zgodności maszyn wprowadzanych do użytkowania na terenie Unii Europejskiej. Na obszarze Wspólnego Rynku UE produkty, w tym także maszyny, muszą spełniać wymagania odpowiednich dyrektyw.

 • Spośród ponad 20 obowiązujących w Unii Europejskiej dyrektywy pomagamy wybrać właściwe dyrektywy dla Twojego produktu.
 • Dobieramy normy zharmonizowane, na podstawie których najłatwiej wykazać zgodność z wymaganiami dyrektyw.
 • Wykonujemy ocenę ryzyka.
 • Proponujemy rozwiązania obniżające ryzyko, jeśli jest taka potrzeba.
 • Przygotowujemy komplet dokumentacji producenta, w tym instrukcję obsługi i formularz deklaracji zgodności.
 • W przypadku maszyn nieukończonych przygotowujemy instrukcję montażu oraz deklarację włączenia maszyny nieukończonej.

Koszty naszych usług możesz odliczyć w ramach ulgi jako koszty wprowadzenia produktu na rynek.

Służymy również pomocą jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w kwestiach prawnych lub finansowo-księgowych związanych z korzystaniem z ulgi na prototyp. Współpracujemy z renomowaną kancelarią prawniczą, która chętnie udzieli dodatkowych wyjaśnień w kwestii ulgi. Może również kompleksowo zająć się tym tematem w Państwa przedsiębiorstwie.