Obwód ochronno-wyrównawczy. Wymagania. Część 1

Symbol uziemienia wg IEC 60417-5019. Żółto-zielony

Obwód ochronno-wyrównawczy (PE) popularnie nazywany uziemieniem pełni w układzie elektrycznym maszyn bardzo ważną rolę. Jest to podstawowy środek ochrony w warunkach uszkodzenia. Umożliwia ochronę osób przed porażeniem elektrycznym. Skuteczność działania połączeń ochronno-wyrównawczych jest uzależniona od utrzymania metalicznego połączenia części przewodzących dostępnych dla człowieka z ziemią. Niepozorny żółto-zielony „kabelek” w sytuacji zwarcia pomiędzy przewodem czynnym a elementami przewodzącymi może uratować życie. Z tego powodu niezmiernie ważne jest zaznajomienie się z wymaganiami, które musi spełniać ten obwód, aby efektywnie spełniał swoje zadanie. Poniżej prezentujemy część pierwszą opracowania zbierającego zawarte w normach wymagania odnośnie obwodu ochronno-wyrównawczego.

Continue reading Obwód ochronno-wyrównawczy. Wymagania. Część 1

Dodatkowe zabezpieczenie piktogramów i tabliczek znamionowych

Folia ochronna do etykiet

Tabliczka znamionowa oraz piktogramy sygnalizujące zagrożenia występujące podczas obsługi wchodzą w skład oznakowania maszyny, które wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE muszą charakteryzować się między innymi trwałością i czytelnością. Zdarza się jednak, że użycie środków czyszczących dosłownie zmywa treść etykiet. Proponuję proste, ale skuteczne rozwiązanie tego problemu. Continue reading Dodatkowe zabezpieczenie piktogramów i tabliczek znamionowych