Tabliczki znamionowe

Identyfikacja maszyn to kwestia podstawowa. Dyrektywa Maszynowa wymaga, aby oznaczenie było widoczne, czytelne i trwałe. Również elementy sterownicze muszą być czytelnie oraz w sposób trwały oznakowane.

Projektujemy i wykonujemy grawerowane tabliczki znamionowe tak, aby były one graficznie i merytorycznie zgodne z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.

Wykonujemy grawerowane oznaczniki elementów sterujących i inne grawerowane tabliczki informacyjne.

Możliwość umieszczenia na etykiecie kodów kreskowych lub kodów QR.

Wykonujemy tabliczki dla zastosowań specjalnych, np. dla przemysłu spożywczego, odporne na działanie detergentów.