Szelki do prac na wysokości – wizualizacja ważności przeglądu okresowego

Szelki do prac na wysokości to sprzęt wymagający specjalnego nadzoru. Jest to o tyle istotne, że upadki z wysokości są jednymi z najczęściej występujących wypadków przy pracy. Także urazy, które są skutkiem tych wypadków są poważne, ze śmiercią poszkodowanego włącznie. Specyfika utrzymaniu ruchu niejednokrotnie zmusza do podejmowania się również takich prac. Szelki bezpieczeństwa to chyba najczęściej stosowany indywidualny środek ochrony przed upadkiem z wysokości. Chciałbym podzielić się garścią informacji na ten temat oraz zaproponować pewne rozwiązanie z zakresu wizualizacji.

Okresowa kontrola szelek bezpieczeństwa

Przede wszystkim środki ochrony indywidualnej, takie jak szelki bezpieczeństwa, powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów BHP, Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650, zał. 2, par. 1). Środki te powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Producenci zaś zalecają okresową kontrolę. Najlepiej, aby kontrola szelek odbywała się na dwóch poziomach: jako kontrola indywidualna, prowadzona przez użytkownika każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, oraz jako kontrola okresowa, prowadzona przez specjalnej do tego celu wyznaczoną osobę lub serwis producenta. Takie zorganizowanie nadzoru nad szelkami umożliwia szybkie wykrycie mogących pojawić się podczas eksploatacji uszkodzeń.

Dobrą praktyka jest prowadzenie książki szelek bezpieczeństwa, w której odnotowywane są przynajmniej okresowe przeglądy. Szelki muszą być jednoznacznie i trwale oznaczone. Najlepiej, jeśli jest również na nich umieszczona data ważności przeglądu. szelki3Bardzo ciekawe rozwiązanie w tym zakresie zaproponowała firma Brady?. Są to trwałe, wytrzymujące przemysłowe warunki tagi mocowane na stałe do sprzętu ochronnego. Tag składa się z dwóch elementów: korpusu i wkładki. Korpus jest mocowany na stałe do szelek. Należy na nim wpisać nr identyfikacyjny sprzętu. Pełni on rolę tabliczki identyfikacyjnej szelek. Po pozytywnym przeglądzie okresowym na wkładce wpisuje się nr identyfikacyjny sprzętu oraz datę następnego przeglądu. Wkładkę należy umieścić w korpusie. Konstrukcja korpusu uniemożliwia przypadkowe wypadniecie wkładki. W ten sposób każdy biorąc do ręki szelki jest w stanie stwierdzić czy nie minął już termin ważności przeglądu okresowego. Jeśli termin minął lub szelki nie przeszły pozytywnie przeglądu okresowego należy po prostu wyciągnąć wkładkę. Na korpusie znajduje się napis zakazujący używania sprzętu oraz międzynarodowy znak zakazu „Nie używać”. Pracownik nie powinien użytkować szelek widząc brak wkładki.

Etykiety w naszej ofercie

szelki11
Microtag
szelki2
Nanotag

Tagi są dostępne w dwóch wersjach: Microtag (wymiary 38mmx81mm) i Nanotag (wymiary 26mmx54mm). Wkładki są dwustronne i dostępne w 7 kolorach. Dostępne są tagi w języku polskim.   Materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące ochrony przed upadkiem z wysokości oraz kontrolą okresowa indywidualnego sprzętu ochronnego: http://www.bezupadku.pl/ http://archiwum.ciop.pl/50290

Tagów tych można używać również do identyfikacji terminów przeglądów innego podręcznego sprzętu.