Etykieta Inspekcji drabiny

Etykieta przeglądu drabiny

System wizualizacji przeglądów drabin to propozycja efektywnej rejestracji przeglądów drabin, wymaganych przez Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596, Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).    

Etykieta inspekcji drabin składa się z korpusu oraz wkładki.

System wizualizacji inspekcji drabin
System wizualizacji inspekcji drabin
Zamów komplet startowy składający się z 1 korpusu i 5 wkładek.test
Zamów komplet składający się z 10 korpusów i 10 wkładek

Korpus etykiety inspekcji drabiny

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego należy zamocować do drabiny. Mocowanie można zrealizować za pomocą opasek samozaciskających, wkrętów lub przy pomocy specjalnej dwustronnej taśmy samoprzylepnej, którą dostarczamy na żądanie.

Na korpusie należy wpisać nr identyfikacyjny drabiny. Korpus powinien być na stałe zamocowany do drabiny. Na korpusie jest umieszczony napis i znak zakazu użytkowania. Użytkowanie drabiny bez wkładki, na której znajdują się zapisy potwierdzające przeprowadzenie przeglądu okresowego, jest zabronione.

Korpus systemu wizualizacji przeglądów drabin
Korpus systemu wizualizacji przeglądów drabin

Wkładka etykiety inspekcji drabiny

Wkładka wykonana z tworzywa sztucznego, które daje pewność trwałości nawet w najcięższych warunkach.

Materiał wkładki

  • jest odporny na wodę, promieniowanie UV i rozdarcie,
  • umożliwia pisanie po nim zwykłym długopisem, ołówkiem lub markerem,
  • jest przyjemny w dotyku,
  • nie zawiera PVC.

Na awersie wkładki (zielona strona), w przeznaczonym do tego polu, należy obowiązkowo wpisać nr identyfikacyjny drabiny. Umożliwia to prawidłowe przypisanie wkładki do drabiny. Jest tam również miejsce na dodatkowe oznaczenie, np. nazwę wydziału lub miejsca użytkowania.

Na zielonej stronie należy również zaznaczyć do jakich zastosowań jest przeznaczona drabina (profesjonalnych lub nieprofesjonalnych). Pamiętaj, że ze względu na własności drabiny sprzęt do zastosowań profesjonalnych może być używany do zarówno do zastosowań profesjonalnych, jaki i nieprofesjonalnych. Natomiast drabina przeznaczona przez producenta do zastosowań nieprofesjonalnych może być używana wyłącznie do takich celów.

Na tej samej stronie należy również czytelnie wpisać nośność drabiny oraz odstęp pomiędzy przeglądami okresowymi. Obie te informacje należy zaczerpnąć z instrukcji obsługi drabiny. Pod polami na dane identyfikacyjne i techniczne drabiny umieszczono tabelę do zapisywania przeprowadzonych przeglądów. Na wkładce przewidziano miejsce na zanotowanie 12 przeglądów.

W pierwszym wierszu należy udokumentować przeprowadzenie pierwszego, wstępnego przeglądu. Następne wiersze są przeznaczone na dokumentowanie przeglądów okresowych. Ich terminy wynikają z daty przeglądu wstępnego i zaleconego przez producenta odstępu pomiędzy przeglądami okresowymi (zapisanym na wkładce).   W przypadku wykrycia wad drabiny, należy je hasłowo opisać w kolumnie „Uwagi”, wyjąć wkładkę i przekazać ją przełożonemu z dodatkowymi informacjami, jeśli są konieczne. Drabina bez wkładki nie może być użytkowana.

System wizualizacji przeglądów drabin - awers
System wizualizacji przeglądów drabin – awers

Rewers wkładki (żółta strona) zawiera standardową listę punktów, które należy skontrolować przed rozpoczęciem użytkowania drabiny. Zawsze należy skonfrontować tę listę z zaleceniami producenta sformułowanymi w instrukcji obsługi. Oferujemy możliwość dostosowania listy kontrolnej do indywidualnych wymagań klienta.

Na żółtej stronie umieszczone są również podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania drabiny.

System wizualizacji przeglądów drabin - rewers
System wizualizacji przeglądów drabin – rewers
Zamów opakowanie 5 wkładek
Zamów opakowanie 10 wkładek
Pisak permanentny 0,6 mm czarny
do wypełniania wkładek

Jak to działa

  1. Przymocuj trwale korpus do drabiny. Miejsce zamocowania powinno umożliwiać swobodną pracę i nie może przeszkadzać użytkownikowi. Jednocześnie korpus musi być wyraźnie widoczny.
  2. Użytkownik przeprowadza przegląd stanu drabiny używając punktów podanych na żółtej stronie wkładki. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapoznaje się niejako przy okazji z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas użytkowania sprzętu.
  3. Pozytywny wynik przeglądu użytkownik zapisuje na zielonej stronie wkładki wpisując w odpowiedniej rubryce datę kontroli oraz potwierdza wykonanie inspekcji swoim podpisem. Następnie umieszcza wkładkę w korpusie tak, aby widoczna była strona z potwierdzeniem wykonania inspekcji.
  4. Jeśli wynik inspekcji jest negatywny należy hasłowo zapisać przyczynę braku odbioru drabiny w kolumnie Uwagi, w wierszu odpowiadającemu dacie kontroli. Wkładkę z notatką wyjmuje się z korpusu i przekazuje się odpowiednim służbom wraz z niezbędnymi dodatkowymi informacjami. Na drabinie pozostaje wówczas pusty korpus z widocznym, czytelnym komunikatem zakazującym używania drabiny. Dodatkowo można zabezpieczyć drabinę przed niepowołanym użyciem przez zastosowanie odpowiedniej blokady Lockout Tagout.