Stare maszyny

Ocena zgodności z wymaganiami minimalnymi BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 z późniejszymi zmianami.

Opracowanie instrukcji użytkowania maszyny.

Montaż dodatkowych osłon i urządzeń zabezpieczających.

Powyższa lista nie zawiera problemu, jaki masz z maszyną? Skontaktuj się z nami!Kliknij w ten link lub w zakładkę Kontakt u dołu ekranu.
Konsultacje telefoniczne do 30min. są bezpłatne!