Stanowiska z robotami współpracującymi

Ocena zgodności stanowisk z robotami współpracującymi.

Oferujemy wsparcie w opracowaniu dokumentacji oceny zgodności stanowisk z robotami współpracującymi (kobotami) w celu nadania oznaczenia CE.

Raport z oceny

Raport z oceny stanowisk z robotami współpracującymi zawiera następujące dokumenty:

  • ocena ryzyka,
  • ocena zgodności z poszczególnymi normami zharmonizowanymi,
  • obliczenia PL zgodnie z PN EN ISO 18349-1,
  • obliczenia maksymalnych sił, nacisków powierzchniowych i maksymalnych prędkości względnych dla wszystkich scenariuszy kontaktu człowieka z robotami współpracującymi zgodnie z ISO/TS 15066,
  • weryfikacja stanowiska zrobotyzowanego zgodnie z PN EN ISO 10218-2, pkt. 6,
Aplikacja z robotami współpracującymi  Universal Robots
Aplikacja z robotem współpracującym Universal Robots

Uczestniczymy w wybranych fazach procesu oceny, np. wykonujemy tylko ocenę ryzyka stanowisk z robotami współpracującymi lub obliczenia granic biomechanicznych. Jesteśmy również przygotowani do kompleksowej obsługi nadania oznaczenia CE aplikacjom z kobotami.

Zakres współpracy zależy o do Państwa potrzeb.

Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności

Instrukcja użytkowania (DTR) oraz deklaracja zgodności są dokumentami, które muszą zostać przekazane użytkownikowi każdej maszyny udostępnianej na wspólnym rynku europejskim. Obowiązek jej opracowania ciąży na wytwórcy maszyny. Jej zawartość określają dyrektywy, którym podlega maszyna, a w szczególności Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. Nie bez znaczenia są wskazania norm zharmonizowanych użytych podczas oceny oraz przeprowadzonej oceny ryzyka.

Informacje o zapisach, które należy umieścić w instrukcji obsługi zawiera raport z oceny. Dodatkowo z naszej strony oferujemy opracowanie instrukcji obsługi. Dołączmy ją w formie drukowanej i elektronicznej do dokumentacji maszyny. Do instrukcji obsługi dołączamy gotowy do podpisania egzemplarz deklaracji zgodności WE.

Dokumentacja stanowisk z robotami współpracującymi

Dokumentację dostarczamy wpiętą w segregator z przydatnymi przekładkami. Oprócz wydruków dołączmy do niej pendrive z elektronicznymi wersjami wszystkich zgromadzonych podczas oceny dokumentów i zdjęciami stanowiska. Segregator jest pomyślany jako narzędzie do kompletownia dokumentacji producenta stanowiska wymaganej przez dyrektywy.