Stanowiska z robotami współpracującymi

Ocena zgodności stanowisk z robotami współpracującymi.

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu poszczególnych części procesu oceny zgodności stanowisk z robotami współpracującymi (kobotami) takich jak:

  • ocena ryzyka,
  • ocena zgodności z poszczególnymi normami zharmonizowanymi,
  • obliczenia PL zgodnie z PN EN ISO 18349-1,
  • obliczenia maksymalnych sił, nacisków powierzchniowych i maksymalnych prędkości względnych dla wszystkich scenariuszy kontaktu człowieka z kobotem zgodnie z ISO/TS 15066,
  • weryfikacja stanowiska zrobotyzowanego zgodnie z PN EN ISO 10218-2, pkt. 6,
  • instrukcja użytkowania stanowiska.

Możemy również przeprowadzić ocenę zgodności stanowiska z robotem współpracującym w całości.

Przygotowujemy niezbędne dokumenty:

  • dokumentację producenta,
  • instrukcję obsługi
  • deklarację zgodności.

Zakres współpracy zależy o do Państwa potrzeb.