Przegląd drabiny – merytorycznie i elegancko

Etykieta przeglądu drabiny

Drabiny podlegają obowiązkowym okresowym przeglądom. Wynika to z Rozporządzenia o wymaganiach minimalnych BHP[1]. Nasz pomysł na przegląd drabiny to lista kontrolna przymocowana do drabiny z miejscem na zanotowanie wyników przeglądu. Całość w zgrabnej, eleganckiej formie.

Co sprawdzać?

Pierwszy problem, przed jakim stajemy przystępując do przeglądu drabiny to zakres przeglądu. Trzeba zadać sobie pytanie: co sprawdzać?

W samym Rozporządzeniu nie znajdziemy wytycznych dotyczących zakresu kontroli. Trzeba ich szukać w dokumentacji producenta konkretnej drabiny.

Naszą standardową listę kontrolną przeglądu drabiny opracowaliśmy na podstawie instrukcji najpopularniejszych drabin dostępnych na terenie Polski.
Oferujemy również możliwość opracowania listy kontrolnej dedykowanej konkretnie dla typu drabin używanych przez klienta.

System wizualizacji inspekcji drabin
Etykieta przeglądu drabin. Korpus i wkładka

Dokumentowanie przeglądów

Przeglądy drabin powinny być wykonywane po ich zainstalowaniu, a przed oddaniem ich do eksploatacji po raz pierwszy oraz po zainstalowaniu drabiny na innym miejscu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku drabin zamocowanych na stałe. W przypadku drabin przenośnych na pewno powinny być one sprawdzone przed pierwszym przekazaniem do eksploatacji. Trudno natomiast mówić w odniesieniu do tego sprzętu o „zainstalowaniu w innym miejscu”, ponieważ każde jego użycie może wiązać się z ustawieniem w „innym miejscu”.

Oprócz kontroli przed pierwszym użyciem Rozporządzenie zaleca również kontrolę okresową. Resurs przeglądu powinien określić, podobnie jak jego zakres, producent drabiny w dołączonej dokumentacji.

Rozporządzenie nakłada obowiązek przechowywania zapisów z przeglądu drabin przez 5 lat od daty jego wykonania.

Nasza etykieta jest wykonana z niezwykle trwałego, odpornego na warunki przemysłowe materiału. Nie straszna jej wilgoć, woda, oleje, jest odporna na rozdarcie, a przy tym można po niej pisać zwykłym długopisem. Jedna wkładka pozwala na zanotowanie 12 przeglądów. Kompaktowa forma pozwala na oszczędność miejsca archiwizacji.

Wizualizacja przeglądu drabiny

Czy nie byłoby pięknie, gdyby istniała możliwość sprawdzenia podejściu do sprzętu czy spełnia on wymagania? Albo gdyby pracownik, który ma dokonać przeglądu drabiny miał „pod ręką” wszystkie informacje niezbędne do jego przeprowadzenia? Oczywiście tak!

Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej do oznaczania ważności przeglądu okresowego drabin są używane standardowe etykiety samoprzylepne w postaci kółka z zaznaczoną datą następnego przeglądu lub proste etykiety wypełniane pisakiem permanentnym. Co do formalnego spełnienia wymagań są to rozwiązania jak najbardziej prawidłowe. Posiadają jednak określone mankamenty, które generują straty podczas wykonywania przeglądu:

  • Wymagają posiadania osobnej listy kontrolnej drabiny, którą trzeba mieć przy sobie podczas przeglądu (trzeba ją opracować, znaleźć i przynieść z biura);
  • Wymagają osobnego formularza do zapisania wyniku przeglądu;
  • W przypadku negatywnego wyniku przeglądu trzeba oznaczyć drabinę w sposób dający wyraźnie znać, że nie może być użytkowana. Do tego celu wykorzystywana jest procedura Lockout Tagout, jeśli jest wdrożona. Jeśli nie, wówczas najczęściej stosowane są różnego rodzaju tabliczki lub drabina po prostu nie dostaje etykiety z następną datą przeglądu.

Wszystkie te niedogodności eliminuje nasza etykieta przeglądu drabiny.

  • Lista kontrolna jest umieszczona na etykiecie. Niczego nie musisz szukać! Wszystkie punkty kontrolne są wyszczególnione na awersie wkładki.
  • Zapisów z kontroli dokonuje się na rewersie wkładki.
  • W razie negatywnego wyniku przeglądu fakt ten jest zapisywany na wkładce. Wkładkę należy wyjąć i zanieść do swojego przełożonego. Po wyjęciu wkładki, na korpusie etykiety widoczny jest piktogram zakazujący używania drabiny.

[1] Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596, Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745)