KAIZEN i Bezpieczeństwo Maszyn

Wdrażanie TPM, ale też cała filozofia Lean, prowadzi do mniejszych lub większych modyfikacji tzw. wyposażenia produkcyjnego. Czy jako użytkownicy możemy modernizować maszyny? Czy nie bierzemy na siebie zbyt dużej odpowiedzialności w razie nieszczęśliwych wypadków na dostosowanych do naszych potrzeb obiektach? Continue reading KAIZEN i Bezpieczeństwo Maszyn

Autonomiczna Obsługa – jak dokumentować wykonanie przeglądu

Autonomiczna Obsługa stanowisk jest jednym z tych filarów TPM, które przedsiębiorstwa decydują się wdrażać jako pierwsze. Dzieje się tak z wielu powodów. Niepodważalnym faktem jest to, Że triada Autonomiczna Obsługa (Autonomous Maintenance – AM), Planowe Utrzymanie (Planned Maintenance – PM) i Ukierunkowane Doskonalenie (Kobetsu KAIZEN) wzajemnie się uzupełnia i daje efekt synergii w stosunkowo krótkim czasie. Autonomiczna Obsługa (AM) przekazuje część odpowiedzialności za utrzymanie maszyn operatorom. Zgodnie jednak z zasadą “Dowieraj no prowieraj” (ros. ?Wierz, ale sprawdzaj?) powierzona odpowiedzialność wymaga kontroli. Continue reading Autonomiczna Obsługa – jak dokumentować wykonanie przeglądu