Odbiór techniczny maszyny

Odbiór techniczny maszyny jest niezbędnym elementem, poprzedzającym przekazanie jej do eksploatacji. Jest to ostatni moment, gdy zleceniodawca może zweryfikować zgodność maszyny ze specyfikacją, jej działanie oraz sprawdzić skuteczność zabezpieczeń. Przeprowadzenie rzetelnego odbioru technicznego maszyny wymaga fachowej wiedzy z dziedziny budowy maszyn, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz znajomości zagadnień prawnych.

Koszty

Koszty

Cena maszyny wykonywanej na zamówienie to co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Natomiast wprowadzenie do obrotu lub oddania do użytkowania wyrobu niezgodnego z wymaganiami jest zagrożone karą nawet do 100 tys. zł.[1] Koszty związane z powództwem cywilnym na skutek spowodowania przez maszynę obrażeń oraz przestojami mogą być wielokrotnie wyższe.

Odbiór techniczny maszyny to koszt od 1000 zł. Za tak niską cenę można skorzystać z profesjonalnego wsparcia i zaoszczędzić sobie kłopotliwych poprawek układu bezpieczeństwa.

Obszar działania

Obszar działania

Działamy na terenie całej Polski. Ze względów logistycznych najwięcej zleceń realizujemy na terenie Dolnego i Górnego Śląska między innymi we Wrocławiu, Środzie Śląskiej, Jeleniej Górze, Głogowie, Lubinie, Polkowicach, Wałbrzych, Katowicach i Gliwicach. Dojeżdżamy również do mniejszych miejscowości.

Znajomość norm

polskie normy

Bezpieczeństwo maszyn reguluje szereg krajowych oraz europejskich przepisów i norm. Śledzimy je na bieżąco. Na naszym blogu publikujemy omówienia niektórych z nich. Na naszym koncie @Fugai_MT na Twitterze informujemy o pojawieniu się nowych norm w polskim systemie normalizacji.

Dokładność

Bezpieczeństwo ludzi, którzy będą współpracować z maszyną jest dla nas najwyższym priorytetem. Drobiazgowo analizujemy dokumentację. Sprawdzamy czy zastosowane zabezpieczenia chronią przed możliwymi sytuacjami potencjalnie niebezpiecznymi. Stosujemy listy kontrolne, dzięki którym jesteśmy pewni, że nie pomijamy żadnego zagrożenia.

Nasza oferta

  • Weryfikacja prawidłowości nadania oznakowania CE maszyn przez wytwórcę.
  • Odbiory maszyn oraz opracowanie wewnętrznych procedur odbioru maszyn od podwykonawców i integratorów.
  • Wewnątrzzakładowe procedury przekazania maszyn do eksploatacji.
  • Określenie wymagań dla maszyn importowanych spoza obszaru Unii Europejskiej.
  • Określenie wymagań dla maszyn eksportowanych poza obszar Unii Europejskiej (np. USA).

[1] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Rozdz. 8, Art. 88.1