… od pierwszego kroku

Zabezpieczenie LOTO

Wdrożenie programu Lockout Tagout w dużym zakładzie może obezwładniać jeśli uświadomimy sobie ogrom pracy, jaki trzeba będzie zainwestować. Z pomocą wówczas może przyjść świadomość, że nawet słonia da się zjeść po kawałku.

W przypadku, jaki chcę opisać do inicjacji wdrożenia programu Lockout Tagout był dość poważny incydent BHP. Temat LOTO był obecny w dyskusjach i planach od dłuższego czasu. Nieszczęśliwe zdarzenie przyśpieszyło tylko jego wdrożenie.

Projekt objął jedną maszynę, która pełni rolę obszaru pilotowego. Dzięki temu pracownicy będą mogli praktycznie przekonać się o korzyściach płynących z zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac konserwacyjno-remontowych. Kierownictwo natomiast zyska możliwość obserwacji działania programu i przetestowania w małej skali skuteczności nowego narzędzia.

Stara lean’owska zasada: przetestuj na małym obszarze, zaprezentuj historię sukcesu (success story) i wdrażaj na całym obszarze (horizontal deployment), znajduje tu niemal modelowe odbicie.

Bo każda podróż, nawet najdłuższa, zaczyna się od pierwszego kroku.


Potrzebujesz wsparcia przy wdrażaniu programu Lockout Tagout?

Skontaktuj się z nami!