Ocena zgodności aplikacji z AMR

Ocena zgodności stanowisk z autonomicznymi robotami mobilnymi (AMR)

Oferujemy wsparcie w opracowaniu dokumentacji oceny zgodności aplikacji z autonomicznymi robotami mobilnymi (AMR) w celu nadania oznaczenia CE. Przygotowujemy następujące dokumenty:

  • ocena ryzyka,
  • ocena zgodności z poszczególnymi normami zharmonizowanymi,
  • obliczenia PL zgodnie z PN EN ISO 18349-1,
  • weryfikacja stanowiska zrobotyzowanego zgodnie z PN EN ISO 3691-4:2020-10 Wózki jezdniowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie. Część 4: Wózki jezdniowe bez operatora i ich systemy,
  • instrukcja użytkowania aplikacji,
  • przygotowanie deklaracji zgodności WE
Aplikacja z AMR
Aplikacja z AMR

Uczestniczymy w wybranych fazach procesu oceny, np. wykonujemy tylko ocenę ryzyka lub weryfikację aplikacji. Jesteśmy również przygotowani do kompleksowej obsługi nadania oznaczenia CE aplikacjom z AMR.

Zakres współpracy zależy o do Państwa potrzeb.