Nowe piktogramy z ostrzeżeniami COVID-19

Piktogram odległosć 2m

Wraz z aktualizacją Brady Workstation z 2 kwietnia 2020 r. zostaną dodane nowe piktogramy związane z ostrzeżeniami COVID-19. Nowe piktogramy COVID-19  będą dostępne od 2 kwietnia 2020r. 

Po aktualizacji piktogramy pojawią się w następujących kategoriach biblioteki:

  • Obowiązkowe, podkategoria międzynarodowa
  • Zakaz, podkategoria zakaz
  • Ostrzeżenie podkategoria międzynarodowa
  • Pierwsza pomoc i ratunek, podkategoria pierwsza pomoc i ratunek

Z programem WorkStation współpracują drukarki etykiet Brady.