Modyfikacje maszyn

Modyfikacje maszyn mogą prowadzić do utraty przez nie zgodności z wymaganiami zasadniczymi bezpieczeństwa i unieważnienia deklaracji zgodności WE. Dzieje się tak wówczas, gdy maszyna jest zmodyfikowana w sposób istotny. Kwalifikacja modyfikacji jako istotnej wymaga nie tylko wiedzy inżynierskiej, ale również znajomości interpretacji regulacji unijnych w tym zakresie.

Klasyfikujemy modyfikacje maszyn

Pomagamy podjąć właściwą decyzję przez:

Określenie czy modyfikacja maszyny jest istotna, czyli czy powoduje konieczność ponownego przeprowadzenia procedury oceny zgodności,

Ocenę ryzyka dla planowanej lub wykonanej modyfikacji,

Inwentaryzację zmian wprowadzonych w maszynie,

Aktualizację dokumentacji maszyny (mechanicznej, elektrycznej, pneumatycznej, hydraulicznej),

Ocena zgodności zmodyfikowanych maszyn z wymaganiami bezpieczeństwa.

Instrukcja użytkowania

Opracowujemy aneksy lub kompletne instrukcje do modyfikowanych maszyn.