Modernizacje i modyfikacje maszyn

Określenie czy modyfikacja maszyny powoduje konieczność ponownego przeprowadzenia procedury oceny zgodności.

Ocena ryzyka dla planowanej lub wykonanej modyfikacji.

Inwentaryzacja zmian wprowadzonych w maszynie.

Aktualizacja dokumentacji maszyny (mechanicznej, elektrycznej, pneumatycznej, hydraulicznej) oraz instrukcji użytkowania.

Ocena zgodności zmodyfikowanych maszyn z wymaganiami bezpieczeństwa.

Powyższa lista nie zawiera problemu, jaki masz z maszyną? Skontaktuj się z nami! Kliknij w ten link lub w zakładkę Kontakt u dołu ekranu.
Konsultacje telefoniczne do 30min. są bezpłatne!