Konstrukcja

Analiza ryzyka na etapie konstrukcji/koncepcji. Wymagamy co najmniej modelu 3D maszyny i wstępnej dokumentacji elektrycznej, pneumatycznej lub hydraulicznej.

Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa maszyny.

Dobór dyrektyw Unii Europejskiej mających zastosowanie do maszyny.

Dobór norm zharmonizowanych mających zastosowanie do maszyny.

Kwerendy w normach w celu określenia wymagań odnoszących się do maszyny.

Obliczenia Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL) i/lub wymaganego Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa (PL r).

Dobór i określanie umiejscowienia osłon i Elektroczułego Wyposażenia Ochronnego (ESPE) względem strefy zagrożenia.

Opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji użytkowania) zgodnej z wymaganiami.

Weryfikacja dokumentacji pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zgodności  wymaganiami.

Powyższa lista nie zawiera problemu, jaki masz z maszyną? Skontaktuj się z nami! Kliknij w ten link lub w zakładkę Kontakt u dołu ekranu.
Konsultacje telefoniczne do 30min. są bezpłatne!