Kiedy wizualizacja na tarczy manometru nie działa?

Manometr z wąskim zakresem ciśnienia roboczego

Kiedy decydujemy się na zastosowanie wizualizacji ciśnienia na tarczy manometru chcemy, aby jego wskazanie było możliwe do rozpoznania na pierwszy rzut oka. Jest to bardzo trudne, gdy na manometr nakleimy wąski pasek folii. Jak uniknąć tego błędu przeczytasz w poniższym wpisie.

Zbyt wąski zakres na tarczy

Jednym z pierwszych kroków, jakie trzeba wykonać przygotowując się do wizualizacji ciśnienia na manometrach jest zebranie informacji o prawidłowych zakresach ciśnienia, jakie mają być na nich wskazywane.

W wielu przypadkach jest to problematyczne, ponieważ dokumentacja nie obejmuje takich informacji, chociaż powinna. Nie pozostaje wówczas nic innego jak próba samodzielnego określenia właściwych zakresów ciśnień. Najlepiej zrobić to na podstawie dokumentacji procesowej (w przypadku instalacji) lub na podstawie oczekiwanych parametrów pracy (w przypadku maszyn i urządzeń). W obu przypadkach należy zadbać o to, aby zakres ciśnienia roboczego nie przekraczał maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia poszczególnych komponentów układu.

Manometr ze zbyt wąskim zakresem ciśnienia roboczego
Manometr ze zbyt wąskim zakresem ciśnienia roboczego

Podczas samodzielnego ustalania oczekiwanych zakresów ciśnienia roboczego można ulec pokusie zbytniego ich zawężenia. Zdarza się to zwłaszcza młodszym stażem inżynierom, skoncentrowanym na wartości nominalnej, dopuszczającym tylko niewielkie odchyłki. Być może wynika to z przekonania, że wówczas układ będzie działa optymalnie.

Niestety takie podejście sprawia, że każde wychylenie się wskazówki manometru poza określony, wąski zakres jest traktowane jako nieprawidłowość (usterka). Jako taka jest sygnałem do interwencji służb utrzymania ruchu lub operatora, np. w celu ponownej regulacji. Prowadzi więc do niekoniecznie uzasadnionych interwencji

Zawężenie oczekiwanego zakresu ciśnienia roboczego może być źródłem strat.

Aby tego uniknąć należy rozważyć przy jakich skrajnych parametrach maszyna lub instalacja funkcjonuje bez zakłóceń. Można, i jest to dobra praktyka, określić ciśnienie optymalne, ale nie należy skupiać się na nim zbytnio, jeśli w określonym zakresie urządzenie lub instalacja pracuje prawidłowo.

Co jednak w przypadku, gdy zakres ciśnienia roboczego musi być wąski?

Dobór manometru

Zgodnie z podstawami metrologii mierzone ciśnienie nie powinno być większe niż ¾ zakresu pomiarowego. Przy ciśnieniach pulsacyjnych zaleca się, aby było to nie więcej niż 2/3 zakresu pomiarowego. Dodatkowo, oprócz zakresu pomiarowego, konstrukcja podzielni zależy do rozmiaru manometru oraz jego klasy dokładności.

Żonglując powyższymi parametrami podczas doboru manometru istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda się dobrać taki manometr, na którym zakres oczekiwanego ciśnienia roboczego nie będzie widoczny jako wąski pasek. Najprostszym zabiegiem będzie dobór manometru o większej średnicy

Podzielnia z podziałką kreskową łukową (kołową)
Podzielnia z podziałką kreskową łukową (kołową)

Warto również wziąć pod uwagę różnych producentów urządzeń. Informacje na temat wykonania podzielni z podziałką koncentryczną określa co prawda norma europejska EN 837-1 lub EN 837-3, ale produkty poszczególnych wytwórców różnią się między sobą np. rozmiarem przy tej samej klasie dokładności i zakresie pomiarowym, co daje możliwość lepszego zwizualizowania zakresu ciśnienia.

Na zagadnienie wizualizacji ciśnienia nakład się w tym miejscu kwestia gospodarki magazynowej i kosztów związanych z zapewnieniem dostępności części zamiennych. Podczas doboru manometru na potrzeby wizualizacji należ wziąć pod uwagę również ten aspekt.