Wizualizacja ciśnienia na manometrach. Jak się przygotować?

Wizualizacja ciśnienia na manometrze

Masz w swoim zakładzie dużo manometrów rożnych typów i chcesz wdrożyć wizualizację ciśnienia na manometrach. Nie wiesz jak przeprowadzić ten proces efektywnie? Jak dobrać folie do manometrów?

W tym wpisie dzielimy się naszymi najlepszymi praktykami, aby cała operacja przyniosła trwałe korzyści.

Inwentaryzacja manometrów

Pierwsze co trzeba zrobić to zebrać informację o skali projektu. Inaczej podchodzi się do kwestii oznaczenia kilku manometrów na stanowisku, a inaczej do wdrożenia standardu wizualizacji ciśnienia na manometrach w całej fabryce. Różna skala działań będzie definiowała stopień zaangażowania pracowników na poszczególnych poziomach organizacji oraz wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania. Nie bez znaczenia jest również czas, w którym całe przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane. Dlatego w pierwszym kroku należy zinwentaryzować manometry, na których chcemy zaimplementować wizualizację.

Jeśli skala jest naprawdę duża lub gdy chcemy wypróbować, jak tego typu rozwiązanie sprawdzi się w naszych warunkach, można wyznaczyć tzw. obszar pilotowy i na nim przetestować cały proces. Na tym wybranym obszarze w rzeczywistych warunkach, w małej skali, będzie można przekonać się ile zajmują poszczególne etapy projektu. Na tej podstawie będzie można również skalować projekt wizualizacji na większe ilości manometrów.

Jeśli czas jest czynnikiem krytycznym inwentaryzację można zlecić firmie zewnętrznej, np. firmie Fugai.

Na co zwrócić uwagę podczas inwentaryzacji? O tym w dalszej części wpisu.

Folie do manometrów. Wymiary

Na potrzeby wizualizacji zakresów ciśnień trzeba podać przede wszystkim średnicę szybki manometru, na którą ma być naklejona folia.

Uwaga: chodzi o wymiary płaszczyzny, gdzie będzie naklejona folia, a nie o podawany przez producenta nominalny wymiar manometru.

Niestety informacja o wymiarach szybek manometrów nie jest umieszczana w katalogach. Trzeba je zmierzyć.

Wymiar szybki manometru na przykładzie manometru FESTO
Wymiar szybki manometru

Kolor

Trzeba również podjąć decyzję ilu kolorów będziemy używać.

Tradycyjnie koloru zielonego używa się do oznaczenia prawidłowego zakresu ciśnienia roboczego, a kolory czerwonego – do oznaczenia zakresu nieprawidłowego ciśnienia.

Przy mniejszych średnicach szybek manometrów (do 60mm) wyklejanie stref ostrzegawczych w kolorze żółtym raczej nie zdaje egzaminu. Wszystko jednak zależy od indywidualnych potrzeb.

Folie do manometrów. Standardowe kolory
Folie do manometrów. Standardowe kolory

Manometry można oklejać stosując fragmenty różnokolorowej foli wypełniające całą tarczę manometru lub stosując tylko wybrane kolory na oznaczenia interesujących nas stref.

Kształt

Istotny jest również kształt folii. Pełne kółka gwarantują lepszą widoczność natomiast oznaczenia folią typu ring wyglądają bardziej elegancko i dają możliwość optymalizacji kosztów. W przypadku zamawiania pierścieni, które da się umieścić jeden w drugim (tzw. folie typu multi-ring) można osiągnąć znaczne oszczędności.

Folie ring-multi do manometrów WIKA
Folie ring-multi do manometrów WIKA

Lokalizacja manometru

Oprócz tego, dla wygody późniejszego oklejania manometrów warto spisać jakąś cechę, która pozwoli na szybką identyfikację i odnalezienie sprzętu. Pozwoli to zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas aplikacji foli. Może to być np. opis lokalizacji manometru, jego oznaczenie na instalacji lub oznaczenie najbliższego aparatu.

Nie musisz mierzyć każdego manometru

Zapisanie producenta manometru oraz jego typu lub nr katalogowego, chociaż nie jest niezbędne do wizualizacji, znacząco ułatwia pracę. Dzięki temu, gdy raz zmierzymy określony manometr, widząc ten sam typ lub numer katalogowy, nie będziemy musieli powtarzać pomiaru.

Nazwa producenta i nr katalogowy manometru na przykładzie sprzętu FESTO
Nazwa producenta i nr katalogowy manometru na przykładzie sprzętu FESTO

Skąd zakresy ciśnień?

Inwentaryzacja manometrów może być również okazją do zweryfikowania prawidłowych zakresów ciśnień, które powinny być przez nie wskazywane. Duży wpływ na efektywność spisywania sprzętu ma obecność właściciela procesu. Osoba ta bez większego problemu poda informacje o prawidłowych zakresach ciśnień na poszczególnych urządzeniach lub wskaże dokumentację, gdzie informację taką będzie można odnaleźć.

Standardowo zakresy prawidłowych ciśnień powinny być naniesione na schemat instalacji lub schemat pneumatyczny. Jeśli tak nie jest warto to uzupełnić.

Wizualizacja to nie wszystko

Oklejenie folią manometru to tylko wizualizacja. Jako taka może być zakwestionowana przez audytora jakości jako niewystarczający środek kontroli procesu. Dlatego warto zadbać, aby informacja o prawidłowych zakresach ciśnień była utrwalona w postaci jasnych zapisów w dokumentacji instalacji. Jeśli ciśnienie ma być kontrolowane przez pracowników można dodatkowo, oprócz folii na manometrze, nakleić informację o właściwym zakresie ciśnienia roboczego w okolicy manometru, który powinien je wskazywać. Jeśli manometry mają swoje oznaczenia dobrze jest na takiej etykiecie podać to oznaczenie z wartością prawidłowego zakresu cienienia, np. M1: 3-6 bar. W ten sposób uniknie się możliwych pomyłek i niejednoznaczności, zwłaszcza, gdy mamy kilka manometrów obok siebie.

Etykiety można z łatwością wykonać przy pomocy drukarek przenośnych Brady lub innych drukarek do oznaczników. Etykiety powinny być odporne na środowisko, w którym będą naklejone i dobrze trzymać się powierzchni. W przypadku narażenia na silne detergenty lub inne czynniki chemiczne może okazać się konieczne zastosowanie dodatkowych folii zabezpieczających do etykiety lub grawerowanych tabliczek.

Lokalizacja etykiet

Nie należy naklejać etykiety z informacją o zakresie ciśnienia na sam manometr, gdyż w przypadku konieczności jego wymiany informacja ta jest tracona.

Dobrą praktyką jest umieszczanie takich etykiet w bezpośrednim sąsiedztwie manometru, na elementach stałych konstrukcji.

Prawidłowa lokalizacja etykiety z zakresem ciśnienia
Prawidłowa lokalizacja etykiety z zakresem ciśnienia

Szablon do inwentaryzacji manometrów

Mamy nadzieję, że dzięki informacjom zawartym w niniejszym wpisie projekty wizualizacji ciśnień na manometrach, które prowadzicie lub będziecie prowadzić będą przebiegały w sposób efektywny i przyniosą spodziewane benefity.

Poniżej zamieszczamy link do przykładowego szablonu, który ułatwi Wam to zadanie. Można używać go również jako załącznika do zapytania ofertowego dotyczącego folii do manometrów.

Standardowe folie do manometrów

Folie do najczęściej stosowanych manometrów są dostępne w naszym sklepie internetowym. Szybka dostawa!