Etykieta przeglądów paleciaka

Etykieta przeglądów widlaka

Wózki widłowe bez napędu mechanicznego, tzw. paleciaki, nie podlegają dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Nie oznacza to jednak, że nie wymagają okresowego sprawdzenia.

Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596, Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745) definiuje trzy typy kontroli mające zastosowanie do ręcznych wózków widłowych. Ich zadaniem jest potwierdzenie zgodności z wymaganiami.

 • kontrola wstępna, przed przekazaniem do eksploatacji,
 • kontrola okresowa, polegająca na sprawdzeniu zgodności co pewien czas,
 • kontrola specjalna, przeprowadzana każdorazowo po zdarzeniu mogącym skutkować pogorszeniem bezpieczeństwa użytkowania urządzenia, np. prace modyfikacyjne, dłuższy przestój itp.

Etykieta przeglądu ręcznego wózka widłowego (paleciaka) jest narzędziem, które pomaga w wypełnieniu obowiązku okresowych przeglądów tego sprzętu.

Etykieta przeglądów paleciaka

Składa się ona z korpusu, mocowanego na stałe do paleciaka oraz wymiennych wkładek.

Etykieta przeglądów paleciaka
Etykieta przeglądów paleciaka
Zamów komplet startowy 1 korpus + 5 wkładek
Zamów komplet 10 korpusów + 10 wkładek

Korpus

Korpus jest wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na warunki przemysłowe. Jego mocowanie można zrealizować za pomocą opasek samozaciskających, wkrętów lub przy pomocy specjalnej dwustronnej taśmy samoprzylepnej, którą dostarczamy na żądanie.

Na korpusie należy wpisać nr identyfikacyjny urządzenia. Jest to niezbędne w celu jednoznacznego przypisania etykiety do urządzenia. Taki sam numer należy umieścić także na wkładce. Identyfikator paleciaka może być wpisany ręcznie przy pomocy permamentnego markera. Można do tego celu użyć również etykiet samoprzylepnych przygotowanych na przenośnych drukarkach termotransferowych.

Na korpusie jest umieszczony napis i znak zakazu użytkowania widoczne, gdy wkładka jest wyjęta z korpusu. Stanowi to informację dla użytkownika, że sprzęt nie jest gotowy do pracy. Jako dodatkowego zabezpieczenia można użyć magnetycznych etykiet lub blokad LOTO.

Etykieta przeglądów paleciaka. Korpus
Etykieta przeglądów paleciaka. Korpus

Wkładka

Wkładka wykonana z tworzywa sztucznego, które daje pewność trwałości nawet w najcięższych warunkach.

Materiał wkładki

 • jest odporny na wodę, promieniowanie UV i rozdarcie,
 • umożliwia pisanie po nim zwykłym długopisem, ołówkiem lub markerem,
 • jest przyjemny w dotyku,
 • nie zawiera PVC.

Na awersie (zielona strona) widnieje zarys paleciaka, na który zaznaczono punkty kontrolne oraz krótki opis co, w jaki sposób należy sprawdzić i jaki jest oczekiwany rezultat kontroli.

Na rewersie wkładki (żółta strona), w przeznaczonym do tego polu, należy obowiązkowo wpisać nr identyfikacyjny paleciaka. Umożliwia to prawidłowe przypisanie wkładki do urządzenia.

W pierwszym wierszu należy udokumentować przeprowadzenie pierwszego, wstępnego przeglądu. Następne wiersze są przeznaczone na dokumentowanie przeglądów okresowych. Ich terminy wynikają z daty przeglądu wstępnego i zaleconego przez producenta odstępu pomiędzy przeglądami okresowymi.  W przypadku wykrycia wad wózka, należy zaznaczyć to w kolumnie OK/NOK, wyjąć wkładkę i przekazać ją przełożonemu z dodatkowymi informacjami. Paleciak bez wkładki nie może być użytkowany.

Na wkładce przewidziano miejsce na zanotowanie 16 przeglądów.

Etykieta przeglądów paleciaka. Wkładka. Awers i rewers.
Etykieta przeglądów paleciaka. Wkładka. Awers i rewers.
Zamów opakowanie 5 wkładek
Zamów opakowanie 10 wkładek
Pisak permanentny 0,6 mm czarny
do wypełniania wkładek

Jak działa etykieta przeglądów paleciaka

 1. Przymocuj trwale korpus do urządzenia. Miejsce zamocowania powinno umożliwiać swobodną pracę i nie może przeszkadzać użytkownikowi. Jednocześnie korpus musi być wyraźnie widoczny.
 2. Użytkownik przeprowadza przegląd stanu ręcznego wózka widłowego używając punktów podanych na zielonej stronie wkładki.
 3. Pozytywny wynik przeglądu użytkownik zapisuje na żółtej stronie wkładki wpisując w odpowiedniej rubryce datę kontroli oraz potwierdza wykonanie inspekcji swoim podpisem. Następnie umieszcza on wkładkę w korpusie tak, aby widoczna była strona z potwierdzeniem wykonania inspekcji.
 4. Jeśli wynik inspekcji jest negatywny należy to zaznaczyć to w kolumnie OK/NOK. Wkładkę z zapisem negatywnego wyniku kontroli wyjmuje się z korpusu i przekazuje się odpowiednim służbom wraz z niezbędnymi dodatkowymi informacjami. Na paleciaku pozostaje wówczas pusty korpus z widocznym, czytelnym komunikatem zakazującym używania. Dodatkowo można zabezpieczyć urządzenie przed niepowołanym użyciem przez zastosowanie odpowiedniej blokady Lockout Tagout.
 5. Po zakończeniu pracy należy przełożyć wkładkę spowrotem na zieloną stronę. W ten sposób następuje rozróżnienie pomiędzy urządzeniami, które danego dnia przeszły przegląd, a które nie. Wózki z pozytywnym wynikiem przeglądu powinny mieć widoczną żółtą stronę wkładki.

Galeria

 • Etykieta przeglądów paleciaka
 • Etykieta przeglądów paleciaka. Awers
 • Etykieta przeglądów paleciaka.
 • Etykieta przeglądów paleciaka. Rewers