Eksploatacja

Określenie grupy wymagań, jakim podlega maszyna (wymagania minimalne czy zasadnicze).

Weryfikacja maszyny i dokumentacji pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zgodności  wymaganiami.

Opracowanie lub aktualizacja dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji użytkowania).

Montaż dodatkowych urządzeń zabezpieczających (osłon, wyłączników awaryjnych, ESPE).

Weryfikacja czasu zatrzymania/dobiegu po aktywacji kurtyny świetlnej.

Weryfikacja umiejscowienia osłon i Elektroczułego Wyposażenia Ochronnego (ESPE) względem strefy zagrożenia.

Powyższa lista nie zawiera problemu, jaki masz z maszyną? Skontaktuj się z nami! Kliknij w ten link lub w zakładkę Kontakt u dołu ekranu.
Konsultacje telefoniczne do 30min. są bezpłatne!