Folie do manometrów poprawiają bezpieczeństwo

Ikona bezpieczeństwa

W pewnej fabryce zdarzył się wypadek pracownik przez nieuwagę włożył dłoń w miejsce działania siłownika pneumatycznego. W normalnych warunkach nic nie powinno mu się stać ponieważ siła nacisku zgodnie z wyliczeniami inżynierów powinna być co najwyżej 75 N. Niestety ktoś przesterował reduktor i zamiast 3 barów ustawił ciśnienie robocze na 6. Skutkowało to szybszym działaniem siłownika, ale również zwiększeniem jego siły nacisku. W rezultacie siłownik zmiażdżył pracownikowi palec.

Continue reading Folie do manometrów poprawiają bezpieczeństwo

Ulga na prototyp

W ramach Polskiego Ładu od 2022r. będzie można odliczyć część kosztów wydatkowanych na uruchomienia produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Ulga na prototyp dotyczy kosztów poniesionych na zakup lub budowę maszyn niezbędnych do produkcji nowego produktu, jaki i badań, ekspertyz, oceny CE nowych produktów w celu ich wprowadzenia na rynek.

Continue reading Ulga na prototyp

Ulga na robotyzację

W ramach Polskiego Ładu od 2022r. będzie można odliczyć część kosztów wydatkowanych na usprawnienie produkcji przez zastosowanie robotów przemysłowych. Ulga na robotyzację dotyczy środków trwałych i usług niematerialnych, umożliwiających poprawne uruchomienie i przekazanie robotów do eksploatacji.

Continue reading Ulga na robotyzację