Budowa

Analiza ryzyka na etapie budowy maszyny.

Weryfikacja koncepcji bezpieczeństwa maszyny.

Weryfikacja dyrektyw Unii Europejskiej zastosowanych do maszyny.

Weryfikacja norm zharmonizowanych mających zastosowanie do maszyny.

Weryfikacja zgodności z normami zharmonizowanymi odnoszącymi się do maszyny.

Obliczenia Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL) i/lub wymaganego (PL r) i rzeczywistego (PL) Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa.

Weryfikacja umiejscowienia osłon i Elektroczułego Wyposażenia Ochronnego (ESPE) względem strefy zagrożenia.

Opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji użytkowania) zgodnej z wymaganiami.

Weryfikacja maszyny i dokumentacji pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zgodności  wymaganiami.

Powyższa lista nie zawiera problemu, jaki masz z maszyną? Skontaktuj się z nami! Kliknij w ten link lub w zakładkę Kontakt u dołu ekranu.
Konsultacje telefoniczne do 30min. są bezpłatne!